Ervaringsverhaal - 'Welke kansen heeft een jongere met zwaar traumatisch hersenletsel?'

Daan Theeuwes was opgegeven na zijn scooterongeluk. Hij had 8 hersenoperaties, had tijdens de eerste operatie 3x een hartstilstand en lag 7 weken in coma. Na een jaar revalidatie in Nederland was hij rechtszijdig verlamd, had ernstige afasie, cognitieve problemen en was ‘uitbehandeld’. Klaar voor de chronische zorg.

Na een zoektocht in het buitenland ging Daan intensief verder revalideren in het Shepherd Center in Atlanta. Na 9 maanden kwam hij terug. Weer tweetalig, zonder rolstoel en klaar om (met hulp overdag) op zichzelf te gaan wonen. Hij revalideert nog steeds. En overtreft nog dagelijks alle hoop.

Welke lessen heeft Daan ons geleerd? Wat kan anders, wat kan beter? Hoe krijgen mensen met zeer ernstig hersentrauma weer een toekomst in plaats van alleen een verleden? En hoe pakt iedereen in de zorgketen de eigen verantwoordelijkheid?

Klik hier voor een filmpje van Daan

En klik hier voor de Fight Song van Daan

Adriaan Theeuwes

Communicatieadviseur uit vrije wil; THL ervaringsdeskundige door ongeval. Vader van Daan die in 2013 zeer ernstig traumatisch hersenletsel kreeg. Na 1 jaar was Daan in Nederland uitbehandeld, maar dat was de start van buitenlandse intensieve (reguliere) therapie. Met verbluffend resultaat. Nu maakt hij zich zich sterk voor de optimalisatie van de Nederlandse neurorevalidatie.