Organisatie: Van de nood een deugd maken

Binnen de geriatrische revalidatiezorg is er sprake van ketenzorg. De ziekenhuizen zijn afhankelijk van de verpleeghuizen en vice versa. In Rotterdam zijn hier wat betreft de CVA revalidatie duidelijke afspraken over gemaakt binnen de Rotterdam Stroke Service, een ketenorganisatie van alle zorgaanbieders in de regio. In principe geld dat iedereen die een CVA heeft doorgemaakt en niet direct naar huis kan, recht heeft op revalidatiezorg. Maar in de praktijk blijkt dat iemand niet altijd revalideerbaar is, om wat voor reden dan ook. En wat dan?

In deze workshop zal er van gedachten worden gewisseld over dit onderwerp. Wat is goede zorg? En wat betekent dit voor de ketenzorg? En wat is de ervaring van patiënt en mantelzorger? Zijn de verwachtingen wel reëel?

Klik hier voor de presentatie

Menno Zomerhuis - Specialist ouderengeneeskunde

Dhr. Zomerhuis is specialist ouderengeneeskunde, waarbij hij zich vooral bezig houdt met geriatrische revalidatie zorg. Hij heeft binnen de Lelie Zorggroep de revalidatie ontwikkeld tot een van de stokpaardjes van de organisatie, waarbij de nadruk vooral ligt op ketenzorg binnen het Rotterdamse.

Alita Smit - Maatschappelijk Werkster

Alita Smit is al jaren actief als maatschappelijk werkster binnen de Lelie Zorggroep. Zij werkt veel met cliënten die een CVA hebben gehad en hun mantelzorgers. Alita heeft o.a. een mantelzorgcafe in de regio Rotterdam opgericht.