'Triage, wordt er genoeg (aan) gedaan?'

Vroeger was het verpleeghuis bijna uitsluitend bedoeld voor chronische zorg, al waren er her en der wel reactiveringsafdelingen in verpleeghuizen. Met de erkenning van de geriatrische revalidatie is dat veranderd en biedt het verpleeghuis ook ‘curatieve zorg’, revalidatie voor laag-belastbare, veelal oudere revalidanten. Mensen die een beroerte doormaken liggen korter in het ziekenhuis. Waar kunnen zij vervolgens het beste revalideren? Thuis, in een revalidatiekliniek, of in een revalidatie verpleeghuis? Hoe wordt daarover beslist in de zogenaamde triage? Hoe beoordelen artsen het mogelijke herstel, de prognose? En is die beoordeling ook doorslaggevend? In deze presentatie tracht ik een tipje van de sluier op te lichten over criteria die gebruikt worden bij de triage, over het triage-overleg in Nederlandse ziekenhuizen en de samenwerking tussen revalidatiecentra en verpleeghuizen die revalidatiezorg bieden. Al die aspecten spelen mee bij de uitkomst van triage, en mogelijk bij de uitkomst van het revalidatieproces. Wordt er genoeg (aan) gedaan?

Klik hier voor de presentatie

Aafke de Groot

Aafke de Groot werkt als kaderarts geriatrische revalidatie in Naarden en als docent/onderzoeker aan het VUmc in Amsterdam.

Zij startte in 2006 bij GERION-VUmc met de ontwikkeling van een medische vervolgopleiding voor specialisten ouderengeneeskunde die revalidatie behandeling bieden. Sinds 2014 werkt  zij aan onderzoek naar triage GRZ  en ontslagzorg van kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen.