Mantelzorgers, partner in de zorg en cliënt tegelijk.

Een optimaal revalidatieklimaat creëer je door alle momenten van de dag en alle facetten van iemands leven mee te nemen als onderdeel van het revalidatieproces. Een mantelzorger kan daarbij een belangrijke rol spelen door hierin taken op zich te nemen. Daarbij heeft de mantelzorger vaak ondersteuning nodig omdat zijn rol verandert nadat de revalidant weer thuis komt en er daarbij, vanwege veranderingen in het zorgstelsel, ook meer van hen verwacht wordt.

In deze workshop maakt u kennis met de manier waarop men bij locatie Naarderheem samenwerking zoekt met de mantelzorgers van cliënten tijdens de opname om zowel cliënt als mantelzorger voor te bereiden op de periode na ontslag. Deze manier is o.a. ontwikkeld tijdens het landelijke, door VWS gefinancierde, programma Invoormantelzorg. 

Klik hier voor de presentatie

Mariska de Haas

Na mijn opleiding SPH heb ik een tiental jaren als activiteitenbegeleider gewerkt op een afdeling waar ouderen woonden met chronisch somatische problematiek. Vervolgens heb ik de overstap gemaakt naar de organisatorische kant van welzijn. Mantelzorgers hebben daarbij een belangrijke rol. Nu Naarderheem de transitie naar geriatrisch revalidatie centrum heeft gemaakt is bovendien het ondersteunen van mantelzorgers een taak geworden waar ik probeer vorm en structuur aan te geven, samen met de diverse disciplines.