Mantelzorg betrekken bij therapie? Een kans of een Dilemma

Crabbehoff biedt zinvolle zorg aan cliënten. Daar horen ook mantelzorgers, familieleden en andere bekenden uit de omgeving van de cliënten bij.  De zorgverlening binnen onze instelling is in co creatie met mantelzorgers. Dit betekent dat het in onze instelling mogelijk is, dat mantelzorgers voor hun partner, ouder of kind (een deel van de) zorg kunnen verlenen. 

Mantelzorg als onderdeel van een team is ook juist het dilemma van het behandel- en zorgteam. Het draait bij de mantelzorger om hulp die voortvloeit vanuit sociale betrokkenheid en niet vanuit het kader van een hulpverlenend beroep. Overbelasting/overbetrokkenheid van de mantelzorger ligt hierbij op de loer. Het aandeel van de mantelzorger in het behandel en zorgbeleid is daarentegen onmisbaar bij cliënten met langdurige bewustzijnsstoornissen. 

Onze droom is de juiste balans te vinden tussen het zorgverlening vanuit het team en zorgverlening vanuit de mantelzorgers, waarbij het optimale revalidatieklimaat bereikt wordt.

Klik hier voor de presentatie

 

 

Jacqueline Stuy

Jaqueline is sinds 1996 afgestudeerd als ergotherapeut. Vanaf 1997 is zij werkzaam in PZ Crabbehoff, waarvan 12 jaar op de jongeren afdeling binnen het verpleeghuis, waar veel jong volwassenen verblijven met diverse neurologische ziektebeelden. Sinds enkele jaren is Jaqueline intensief betrokken bij de revalidatiezorg voor mensen met bewustzijnsstoornissen.