Beweging in de relatie; onrust, verwijdering, of....?

Hersenletsel heeft grote invloed op het sociaal functioneren. Zeker op langere termijn kan dit tot de meest venijnige gevolgen behoren. We zien verwarring, vervreemding en vereenzaming. Zowel bij getroffenen als betrokkenen. Het meest voelbaar zijn deze gevolgen in de intieme partnerrelatie. Maar ook in andere relaties speelt hersenletsel een belangrijke rol. Welke factoren zijn hierbij van invloed en kunnen hulpverleners hier iets mee?

Voorzitter

Niels Farenhorst is door het organiserend comité gevraagd dit mini-symposium vorm te geven. Zie voor meer informatie over hem zijn biografie bij zijn deel van het programma.