Patiënt, partner en professional: gelijk of ongelijk?

Een CVA brengt veel veranderingen met zich mee voor de CVA-getroffene en diens partner. Met name in de revalidatie fase komen zij voor veel uitdagingen te staan. 

Professionele ondersteuning richt zich uiteindelijk op terugkeer naar huis, het vergroten van eigen regie en zelfmanagement, en uiteindelijk het naar tevredenheid participeren in de samenleven. 

Vanuit het perspectief van eigen regie en zelfmanagement is het uitgangspunt dat er een gelijkwaardige interactie is tussen de patiënt, de partner en de professional. 

In de presentatie zal op basis van data uit focusgroepinterviews met patiënten, partners en professionals worden ingegaan op de vraag of de patiënt, partner en professional gelijk of ongelijk zijn tijdens het revalidatieproces?

Klik hier voor de presentaties

Spreker

Ton Satink is in 1991 afgestudeerd als ergotherapeut en is thans werkzaam als hoofddocent en promovendus bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en stafdocent van de European Master of Science in Occupational Therapy. 

In zijn promotieonderzoek staat het onderwerp “Zelfmanagement in de Neurorevalidatie” centraal. In dit kader zijn drie afzonderlijke focusgroep studies uitgevoerd met CVA-getroffenen, de partners van CVA-getroffenen en professionals in de neurorevalidatie. Op dit moment wordt een narratieve studie afgerond waarbij CVA-getroffenen twee jaar lang zijn gevolgd via observaties in het dagelijks leven van de CVA-getroffenen en via interviews.