Eigen regie vanuit perspectief van getroffene én partner

Ervaringen vanuit de vereniging Hersenletsel.nl

De rol van de gemeente in de zorg en dienstverlening aan kwetsbare burgens, en daarmee o.a. de cliënten met hersenletsel in de chronische fase, wordt steeds groter. Zorg- en dienstverlening begint bij het gesprek aan de keukentafel. Een gemeenteambtenaar vraagt hoe het met je gaat en dan moet je als persoon met hersenletsel maar in staat zijn om je hulpvraag te formuleren.
Mantelzorg is een gevleugeld woord. Wat kan de partner doen, wat kan de verdere omgeving doen. Maar ook hoeveel kun je die partner belasten; hoeveel kun je een beroep doen op die omgeving.
Hulpverleners staan voor nieuwe uitdagingen. Niet langer zullen zij alle hulpverlening voor hun rekening (kunnen en mogen) nemen, maar veel eerder zullen zij een regisseursfunctie naast de mantelzorger en de cliënt hebben om te bewerkstelligen dat de cliënt de zorg krijgt die hij echt nodig heeft.

De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl (en daarvoor de verenigingen Cerebraal, CVA-vereniging Samen Verder en Afasie Vereniging Nederland) hebben in samenspraak met zorgaanbieders en gemeenten gesprekboeken ontwikkeld om het gesprek aan die beroemde keukentafel goed te laten verlopen. In deze mini zullen deze gespreksboeken en de eerste ervaringen besproken worden met de gesprekken aan de keukentafel.  

Als voorzitter van dit minisymposium zal ik een beknopt overzicht geven van drie projectjaren Perspectief op Participatie en de resultaten daarvan.
Daarna is het woord aan Ton Satink, Hellen Houterman, ervaringsdeskundigen en de deelnemers.

Klik hier voor de presentatie van Daniëlle Buis

Voorzitter

Als gepensioneerd zorgaanbieder zet ik sinds een aantal jaren mijn kennis en ervaring in voor advies aan diverse patiëntenverenigingen. Zo was ik betrokken bij de fusie van de drie verenigingen voor NAH en meerdere projecten.

Disciplinaire achtergrond is andragoog en pedagoog.