See potential, not potential problems

Binnen de Polikliniek voor Jongeren Revalidatie (PRJ) van Sophia Revalidatie Den Haag wordt er met verschillende modules gewerkt om de problemen die in de transitiefase spelen, waar Petrie tegen aanloopt, aan te pakken. Binnen het landelijke platform TransitieNet zijn verschillende groepsmodules ontwikkeld die tijdens het symposium kort aan bod zullen komen. Ook ga ik in op de  door Sophia Revalidatie ontwikkelde module arbeidsintegratie en de ParticipatieMeter, specifiek voor jongeren en jong volwassenen met NAH. Het proces van arbeidsintegratie bij jongeren leg ik uit  aan de hand van wat wij in de revalidatie belangrijk vinden om Petrie aan het werk te helpen. 

Spreker

Frederike van Markus (1973) is sinds 2008 werkzaam als revalidatiearts op de Polikliniek voor Jongeren Revalidatie (PRJ) van Sophia Revalidatie Den Haag. De PRJ heeft aandacht voor de transitiefase en de problemen die hierbij komen bij jongeren met een beperking. Jongeren met niet aangeboren hersenletsel is belangrijke groep van deze polikliniek, zeker in de fase van leren, werken en zelfstandig wonen. Naast haar klinische werkzaamheden doet Frederike promotieonderzoek naar jongeren met NAH en chronische vermoeidheidsklachten.