Mantelzorg op de evenwichtsbalk

Hoe houd je de mantelzorger op die evenwichtsbalk, met aan de ene kant de zorg voor een naaste met hersenletsel en aan de andere kant werk, tijd voor het gezin, tijd voor zichzelf en sociale kontakten. En hoe ondersteun je de mantelzorger bij emotionele problemen als veranderde toekomstverwachting, rolwisseling, omgang met een naaste die veranderd is.

Al die regeltaken waardoor de mantelzorger aan het echte “zorgen voor” minder tijd kan geven. En is er wel oog voor de mantelzorger zelf en diens problemen bij het geven van informele zorg?

Met de huidige regeringsmaatregelen wordt de druk op de mantelzorger alleen maar groter en zal de behoefte aan ondersteuning toenemen.

 

Ondersteunen kan door daadwerkelijk regeltaken over te nemen en daarmee pas op te houden als alles geregeld is.

Ondersteunen kan ook door de mantelzorger te erkennen als gesprekspartner, begrip te tonen voor de situatie waarin deze verkeert, door samen te werken en af te stemmen.

In dit mini-symposium  zal de voorzitter van de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars uitleggen wat dat betekent, de regeltaken overnemen.

Vervolgens zullen betrokkenen bij het project 'Doorbreek de cirkel samen', een samenwerkingsproject van markant en Heliomare, vanuitr hun ervaringen in het project een brede kijk op samenwerking neerzetten.

Een ervaringsdeskundige schetst tenslotte het perspectief van de mantelzorger.

 

 

Voorzitter

Haar jongste zoon met ernstig hersenletsel was voor Mieke Hamaker de reden om actief te worden bij vereniging Cerebraal. Daar heeft zij in de loop der tijd vele functies bekleed: regiovoorzitter, landelijk secretaris en vicevoorzitter. Momenteel is zij (o.a.) redactielid bij het Hersenletsel Magazine en lid van het organiserend comité Venijn V.