Doorbreek de cirkel samen

Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de zogenoemde ‘participatiesamenleving’, neemt de druk op de mantelzorgers toe.

Mantelzorgers worden steeds meer verantwoordelijk voor de  zorg voor hun naasten met hersenletsel. Voor de mantelzorger kan het ingewikkeld zijn om te gaan met een partner, dochter of vriend die veranderd is in gedrag en emoties, beperkt ziekte-inzicht heeft of  moeite heeft zich in te leven in de ander: “Hoe ga je om met het veranderde gedrag, hoe zorg je dat je voldoende tijd en aandacht hebt voor je andere gezinsleden, hoe hou je je eigen grenzen in de gaten, hoe onderhoud je je sociale contacten en voorkom je dat vrienden kwijtraakt.”

Doorbreek de cirkel samen

Een project voor de mantelzorger van een naaste met NAH. Het doel is het voorkomen van overbelasting en het, daartoe, leren toepassen van kortdurende interventies in de thuissituatie door de mantelzorger.

Inzichten opgedaan tijdens dit project worden gedeeld, gebruikte instrumenten en methodes aangereikt.

Klik hier voor de presentatie

 

 

spreker

Eveline van Tol, 1964, werkt sinds 1998 bij Heliomare, centrum voor niet-aangeboren hersenletsel, eerst als ambulant begeleider en sinds 2007 tevens als cognitief trainer. Het vergroten van de sterke kanten en zelfstandigheid van mensen met hersenletsel zijn haar drijfveer. Sinds 2013 is zij ook werkzaam bij het project ‘Doorbreek de cirkel samen”, een samenwerkingsproject met Markant dat mogelijk wordt gemaakt door subsidie van de gemeente Amsterdam. Hierbij ondersteunt zij mantelzorgers om ingeslepen patronen te veranderen; door uitleg te geven over hersenletsel, hoe om te gaan met het veranderde gedrag en door draagkracht en draaglast weer in balans te brengen. 

Heidi Wintels, 1975, werkt als Projectmanager Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning (onderdeel van Markant, Centrum voor Mantelzorg) aan het vergroten van kennis en vaardigheden bij beroepskrachten in zorg, welzijn en onderwijs ten aanzien van mantelzorg-inclusief denken. Onze missie is dat kwetsbare groepen mantelzorgers, waaronder zij die zorgen voor iemand met hersenletsel, de balans houden dan wel hervinden tussen zorgen voor zichzelf én de ander.