De toegevoegde waarde van de mantelzorgmakelaar

Voor elke mantelzorger is zijn/haar situatie uniek, en meestal een eerste ervaring met zorg- en regeltaken. De weg door “zorgland” is lang en onoverzichtelijk door de vele regels en procedures. Niet het zorgen zelf, maar de regeltaken er om heen zijn vaak zeer belastend. Mantelzorgmakelaars nemen die regeltaken daadwerkelijk over tot alles geregeld is.

Nog maar weinig zorgprofessionals kennen de mantelzorgmakelaar of diens werkwijze.

Mantelzorgmakelaars werken door het hele land, en bieden integrale, vraag gestuurde en vooral praktische ondersteuning: inventariseren wat nodig is, vertellen wat mogelijk is en vervolgens regelen en de voortgang bewaken. In de praktijk ervaren mantelzorgers het overdragen van regeltaken aan de mantelzorgmakelaar als een enorme verlichting. Aan de hand van enige voorbeelden zal het nut en de werkwijze van de mantelzorgmakelaar duidelijk worden.

Klik hier voor de presentatie

 

Spreker

Michiel den Oudsten,1950, bekleedde sinds 1978 verschillende leidinggevende posities over de hele wereld voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Geen situatie is hem vreemd en intermenselijk contact staat hoog in het vaandel. Eenmaal terug in Nederland (2008) heeft hij zich met succes geconcentreerd op  mantelzorg en de ondersteuning van mantelzorgers. Sinds 2013 is hij bestuursvoorzitter van de Landelijke Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM)