Een kind met hersenletsel na ongeval; hoe compenseren we de schade.

Heeft het kind een keuze?

Een kind dat door NAH volledig en blijvend arbeidsongeschikt is geraakt. Hoe begroten we de schade? Kijken we naar het opleidings- of verdienniveau van de ouders, een broertje of zusje? Of moeten we (vooral) kijken naar wat het beschadigde kind nog nodig heeft? Kunnen we de schade wel afwikkelen in een som ineens of moeten we van jaar tot jaar de schade vaststellen? Welke belangen spelen een rol en wat is de rechtspositie van kind daarin? In deze korte presentatie zal het niet lukken alle elementen die hierbij vanuit juridisch opzicht relevant zijn uitvoerig te bespreken, maar tracht ik in vogelvlucht het schaderegelingsproces ten behoeve van het kind te schetsen, hetgeen hopelijk zal aanzetten tot discussie  en het vormen van nadere gedachten over deze juridische materie.

Spreker

Ooit zelf getroffen door ernstig letsel moest Raoul van Dort zijn keuze beroepsofficier te worden bijstellen en werd hij jurist. Hij specialiseerde zich in de letselschade, waarbij NAH van begin af aan zijn bijzondere aandacht heeft gehad. Momenteel doet hij promotie-onderzoek naar het onderwerp Vergoeding van schade aan kinderen met ernstig (hersen-)letsel.