Innovatieve knooppunten met Ervaringsdeskundigen

Het werken middels een Hersenletselcentrum is een nieuw concept in Nederland. De Hersenletselcentra beogen niet alleen een brug te slaan. Ze streven ook een andere rolverdeling- en ontwikkeling tussen professional en cliënt na, waarbij cliënten of hun naasten ingezet worden als ervaringsdeskundigen. Om dit te kunnen bereiken is onder meer een uitbreiding van het sociale netwerk en een vloeiende overgang en nauw samenwerken binnen de keten van belang.

Vilans heeft een ruime ervaring op zowel het terrein van (niet aangeboren) hersenletsel, integrale zorg en ketenzorg (waaronder het gevalideerde Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg) en van het doen van onderzoek. Voor de evaluatie van de Hersenletselcentra doen wij praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek levert tijdens de implementatiefase kennis op die als feedback benut kan worden in de regio’s, evenals kennis over de opbrengsten en faal- en succesfactoren van dit innovatieve concept. De invulling van de evaluatie wordt bepaald door de doelen die het Hersenletselcentrum in de regio zich heeft gesteld. Overkoepelend gaan we uit van evaluatie op drie domeinen. Tijdens de presentie zullen we de methode per vraag nader toelichten.

 

Klik hier voor de presentatie

Spreker

Rianne Gijzen is als onderzoeker verbonden aan Vilans, afdeling Innovatie & onderzoek. Zij is nauw betrokken geweest bij het landelijk traject gezinsondersteuning en bij het onderwijsprotocol voor kinderen met niet-aangeboren hersenletsel. Ook heeft zij meegewerkt aan de opzet van de Nederlandse versie van BrainSTARS.
Vanuit haar affiniteit met de klinische praktijk en praktijkgericht onderzoek zet zij zich bij Vilans in voor verbetering van zorg aan kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen en volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel.