Inleiding

Een Hersenletselcentrum is een geformaliseerd samenwerkingsverband dat een vrij toegankelijk loket en een mix, van functionele behandeling, begeleiding én welzijn organiseert om de zelfredzaamheid en participatie van mensen met hersenletsel en hun naasten te versterken. Binnen het Hersenletselcentrum is een Klankbordgroep van minimaal vijf Ervaringsdeskundigen actief, die het bestuur, medewerkers en vrijwilligers adviseert ten aanzien van het beleid en opkomt voor de belangen van de doelgroep.
Tijdens dit mini symposium schetst Vilans, het kenniscentrum langdurige zorg, de innoverende aspecten van de Hersenletselcentra en de stand van zaken ten aanzien van de evaluatiestudie. Vervolgens wordt aan de hand van casuïstiek geïllustreerd wat een Hersenletselcentrum voor mensen met hersenletsel en hun naasten kan betekenen.

Klik hier voor de presentatie

Voor de folder van de Hersenletselcentra klik hier

Om als hersenletselcentrum erkend te worden zijn regels opgesteld, in deze bijlage leest u er meer over.

Voorzitter

Mia Verschaeve is ruim 30 jaar betrokken bij de ondersteuning en behandeling van mensen met hersenletsel. Haar activiteiten focussen zich op de communicatie van en met getroffenen en hun naasten. 

Voor het project Hersenletselcentra is ze landelijk projectleider voor de patiëntenverenigingen (t.w. Hersenletsel.nl, SHON en de Nederlandse Meningitis Stg.) 

In de regio Rotterdam Rijnmond werkt ze voor De Zellingen als manager Afasiecentrum & transitie begeleiding en is ze kartrekker Hersenletselcentrum voor deze regio mede vanuit haar functie als bestuurslid van Hersenletsel.nl Zuid Holland.