Gesprekken op de keukentrap

In de huidige transitie wordt van ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking verwacht dat zij langer thuis blijven wonen. Het ‘keukentafelgesprek’ is een bijna magisch begrip geworden; want daar kan precies worden bepaald hoeveel zorg iemand nodig heeft, en wat het sociale netwerk kan doen. Zo kan maatwerk worden geleverd, is het idee. Maar, hoe ervaren cliënten en hun sociale netwerk zo’n gesprek, en hoe wordt zo’n gesprek eigenlijk ingevuld door professionele hulpverleners? Uit ons onderzoek blijkt dat er tal van morele dilemma’s zijn, zoals een cliënt die de zorg van naaste onderschat en te zelfredzaam wordt ingeschat, of een mantelzorger die overbelast is. De plicht om te zorgen kent grenzen. Dat geldt ook voor de plicht die cliënten hebben om te participeren; de gedachte is dat iedere burger de hoogste sport van de participatieladder beklimt. Deze lezing geeft een kijkje in de spreekwoordelijke ‘keuken’. Met behulp van ethische inzichten wordt verhelderd hoe we de zorgvraag en participatiemogelijkheden aan de keukentafel in dialoog met de cliënt kunnen vaststellen en hoe we zorgtaken eerlijk kunnen verdelen.

Klik hier voor de presentatie

Prof. Dr. Tineke Abma is hoogleraar Participatie & Diversiteit op de afdeling Metamedica, en onderzoeksleider in EMGO+, het onderzoeksinstituut voor gezondheid en zorg van het VU medisch centrum. Zij werkte daarvoor op de Universiteit Maastricht en Erasmus Universiteit Rotterdam. Prof. Abma leidt onderzoek ter versterking van de positie van patiënten in zorg, beleid en wetenschappelijk onderzoek. De inclusie en maatschappelijke participatie van mensen in een kwetsbare situatie hebben haar bijzondere aandacht.