Eye-opener: intervisie door ervaringsdeskundigen in de eerstelijnszorg

Met EYE-OPENER wordt een aanbod ontwikkeld dat de eerstelijnszorg voor mensen met NAH kwalitatief wil verbeteren, vanuit het perspectief van de cliënt.

De doelstelling hierbij is dat de eerstelijnszorg voor mensen met NAH vraaggericht wordt aangeboden, waarbij de NAH cliënt zoveel mogelijk gestimuleerd wordt om zelf de regie te voeren.

Middels het opleiden van ervaringsdeskundige NAH cliënten tot intervisor & het bieden van intervisieprogramma aan eerstelijns hulpverleners wordt getracht dit doel te bereiken.

Klik hier voor de presentatie.

sprekers

Celia Slagman heeft de studie neuropsychologie afgerond, vervolgens gewerkt als zodanig in het militair revalidatiecentrum en revalidatiecentrum Leijpark.
Door persoonlijke ervaringen op het gebied van hersenletsel is zij dit moment betrokken bij het project Eye-opener, waarbij ervaringen van ervaringsdeskundigen bijdragen in intervisie met eerstelijns zorgprofessionals.
Wellicht draagt dit bij aan de zorg rondom mensen met hersenletsel op een kwalitatief hoger plan te brengen.|
"Ik zie dan ook ervaringsdeskundigheid van mensen met hersenletsel als een mogelijke meerwaarde naast de al bewezen professionele kennis", aldus Celia.

Arnie Craninckx is in 2010 getroffen door een CVA. Nu is zij actief als vrijwillige ervaringsdeskundige NAH en via Zorgbelang Brabant betrokken bij het project Eye-opener.

Chantal van Birgelen is afgestudeerd bedrijfseconoom en werkzaam als adviseur Zorgconsumenten bij Zorgbelang Brabant. Haar aandachtsgebieden zijn o.a. Gezamenlijke besluitvorming, het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de zorg en sinds kort projectleider van Eye-opener. In 1995 is zij getroffen door een spieraandoening. Hierbij deelt zij als ervaringsdeskundige haar ervaringen met als doel de zorg te verbeteren.