De kracht van muziek; conditietraining van het brein

Met nieuwe MRI-technieken kan tegenwoordig worden aangetoond welke regio's in de hersenen actief zijn bij bepaalde activiteiten. Zo blijkt dat bewegen tot hersenactiviteit leidt in een breed hersengebied en daardoor ook kan leiden tot méér cognitieve activiteit dan met puur cognitieve oefeningen bereikt kan worden.

Ook is op die wijze aantoonbaar dat muziek luisteren, maar vooral ook actief muziek maken leidt tot hersenactiviteit in alle uithoeken van het brein. Is dat de reden dat  muziek  een goede conditietraining is voor die delen van het  brein, die verantwoordelijk zijn voor cognitief en sociaal functioneren?

In dit minisymposium zullen diverse positieve invloeden van muziek op het functioneren van het brein worden behandeld en een handreiking worden gedaan hoe daar in de praktijk mee gewerkt kan worden.

Voorzitter

drs. Pauline Hoenderdaal was voorheen werkzaam als revalidatiearts bij o.a. Heliomare. Daarnaast is zij de afgelopen jaren nauwf betrokken geweest bij de patiëntenvereniging Cerebraal en Hersenletsel.nl. Zij heeft verder als deskundige, o.a. verbonden aan het Nederlands Centrum Hersenletsel, een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deskundigheid op het gebied van de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel.

Haar grootste hobby is muziek. In dit mini-symposium koppelt zij hobby, werk en passie aan elkaar.