De kracht van muziek - Ben van Cranenburgh

Muziek kan een ingrijpende invloed op ons functioneren hebben: muziek bereikt alle uithoeken van ons brein. Parkinson-patiënten lopen op een ritme, afasie-patiënten zingen in een koor, pijnpatiënten hebben minder pijnstillers nodig als ze naar muziek luisteren, demente en apathische patiënten komen tot leven, muziek vergroot de plasticiteit van ons brein en verbetert de cognitie, muziek maken kan herstel bevorderen, stemming verbeteren en zingevend werken, kortom: door muziek worden onvermoede mogelijkheden aangeboord. 

Tijdens dit mini-sympsosium wordt uitgelegd hoe het brein betrokken is bij luisteren naar muziek en actief musiceren. Bij het leren bespelen van een muziekinstrument ontstaan in de hersenen verbindingen die specifiek zijn voor het betreffende instrument (piano, viool, klarinet, percussie). Deze verbindingen kunnen "therapeutisch" worden benut. Praktische voorbeelden van toepassing van deze kennis in de neurorevalidatie zullen worden besproken en geïllustreerd met video-beelden.

Klik hier voor de presentatie.

Spreker

Ben van Cranenburgh studeerde geneeskunde in Amsterdam en werkte daarna als wetenschappelijk onderzoeker bij het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek. Promoveerde in 1973 op een neurofysiologisch onderwerp. Verrichte klinisch onderzoek naar neuropsychologische functiestoornissen bij CVA-patiënten bij het Revalidatie Centrum Amsterdam. In 1987 richtte hij het Instituut voor toegepaste neurowetenschappen op (stichting ITON, Haarlem), waar hij tot op heden werkzaam is. Het ITON biedt een opleiding neurorevalidatie en diverse andere postacademiale scholingen op het gebied van neurowetenschappen, chronische pijn en motorisch leren. Van Cranenburgh houdt zich intensief bezig met het overbruggen van de (te grote) kloof tussen de neurowetenschappen en de praktijk, op het gebied van neurorevalidatie, chronische pijn, sport en muziek. Zijn inzichten zijn vastgelegd in diverse publicaties, o.a. de 4-delige boekenreeks „Toegepaste Neurowetenschappen“.