Symposium 'Het venijn zit in de staart IV'

Gehouden op 11 april 2013 in De Reehorst in Ede

Lezingen van de ochtend:

NAH en Ketenzorg, welke schakel ontbreekt?
Dr. Coen van Bennekom, revalidatiearts, manager R&D, Heliomare Wijk aan Zee

De kwaliteit van communicatie vanuit patiëntenperspectief
Prof. dr. Sandra van Dulmen, psycholoog, bijzonder hoogleraar Communicatie in de Gezondheidszorg Radboud Universiteit Nijmegen, programmaleider Communicatie in de Gezondheidszorg, NIVEL Utrecht, professor aan Buskerud University College, Drammen, Noorwegen

Over de kracht en kwetsbaarheid van jonge mantelzorgers
Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer, lector Mantelzorg aan De Haagse Hogeschool en Wetenschapper aan Tilburg University.

Hersenletsel en dan die vermoeidheid nog!
Prof. dr. L. Fasotti, neuropsycholoog, Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior, Radboud Universiteit Nijmegen en Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal, Arnhem.

Presentaties van de minisymposia:

A. Vermoeidheidsproblemen na Hersenletsel

voorzitter:
prof. dr. L. Fasotti. neuropsycholoog, Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior, Radboud Universiteit Nijmegen en Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal, Arnhem.

Meer dan gewoon moe, ondersteuning door COGRAT (Cognitive and Graded Activity Training)
Drs. Aglaia Zedlitz, neuropsycholoog , universitair docent klinische neuropsychologie Universiteit Leiden en medewerker G-Kracht, psychomedisch centrum Amsterdam.

Slaapapneu en vermoeidheidsklachten bij mensen met een CVA
Drs. Justine Aaronson, neuropsycholoog Heliomare, Wijk aan Zee

B. Zelfmanagement…….. van twijfel naar succes!

voorzitter:
drs. Martie Vink, klinisch neuropsycholoog, READE revalidatie& reumatologie, Amsterdam

Zelfmanagement: focus op Zelf of Ziekte?
Drs. Ton Satink, ergotherapeut, docent & onderzoeker Hogeschool Arnhem Nijmegen

En zo heb ik zelf het heft weer in handen gekregen!
Ervaringen van een deelnemer aan het behandelprogramma Intensieve Neurorevalidatie van Reade Amsterdam

C. Mantelzorg in het zorgsysteem

voorzitter:
Drs. Ilse de Bruijn, Gezondheidswetenschapper, Movisie & Expertisecentrum Mantelzorg, Utrecht

"Een groot deel van mijn leven"
morele dilemma's van een mantelzorger in de zorg voor een partner met hersenletsel (NAH)
Pieter Jongsma, mantelzorger, Amersfoort

Thuis moet het gebeuren! Een gezinsgerichte interventie in de revalidatie
Drs. Arend de Kloet, gz-psycholoog, lector Revalidatie De Haagse Hogeschool, Den Haag
Dr. Ingrid Rentinck, orthopedagoog Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Utrecht

D. De hulpverlener in het zorgproces

Als hulpverlener neem je altijd jezelf mee in het zorgproces
Dr. Karen Schipper, onderzoeker VU Medisch Centrum, gezondheidszorgpsycholoog/gedragsdeskundige, Reinaerde Diagnostisch Centrum, Utrecht

Het voorbijganger-zoeker-klant-model en de hulpverlener daarin
Drs. Arno Prinsen, gezondheidszorgpsycholoog/gedragsdeskundige, Stichting InteraktContour, Nunspeet

E. Het is hard werken aan verwerken!

voorzitter:
drs. Peter Vrancken, gz-psycholoog Revalidatiecentrum de Hoogstraat, Utrecht

Inleiding door Peter Vrancken

Praktijkervaringen van hulpverleners met verwerking
Jan Voortman, directeur Professionals in NAH, Lochem

Ervaring met verwerking door getroffene en mantelzorger 
Thea Schmidt en partner, Hilly Nijenhuis, ervaringsdeskundigen

F. Technische ontwikkelingen in de chronische zorg van mensen met NAH

voorzitter:
Michiel Lindhout, voorzitter werkgroep Apps voor Afasie, Afasie Vereniging Nederland

Apps in de zorg
Annette Baars, ergotherapeut/onderzoeker , Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde De Hoogstraat en UMC Utrecht

Beslishulp beroerte thuis, digitale signalering en verwijzing
Annette Baars, projectleider, Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde De Hoogstraat en UMC Utrecht

G. Veranderde communicatie, wat doet het met je na twee jaar NAH

Voorzitter: drs. Mia Verschaeve, klinisch linguist, afasietherapeut, manager Afasiecentrum Rotterdam e.o.

Veranderde communicatie, wat doet het met je na twee jaar NAH
Deelnemers met NAH van het Afasiecentrum Rotterdam e.o.,hun partners en kinderen in samenwerking met drs. Claudia Kirchner, psycholoog, kunstzinnig therapeut.

De impact van een hersenbeschadiging is groot. Hoe gaat het na twee jaar met de getroffene en familie (het systeem). Wat te doen bij uitzichtloosheid. Deelnemers van het Afasiecentrum Rotterdam en Praatatelier vertellen over hun ervaringen met coaching en de toepassing van de NLP-methode en de aanpassingen die nodig zijn voor mensen met communicatiebeperkingen. Ervaringen met coaching op doelstellingen en het betrekken van het systeem hierin en met: Nieuwe levensstijl = Participeren komen uitvoerig aan de orde.

H. Perspectief op participatie; wat de zorgverlener moet weten over de Wmo

Voorzitter:
Esther Liefers, divisiemanager zorg, De Noorderbrug, Groningen

Participatie van mensen met hersenletsel, een emancipatoir proces
Peter Brouwers, Voorzitter kenniscirkel NAH Siza, bestuurslid Cerebraal

Is er perspectief op participatie voor mensen met NAH, ondanks of dankzij de Wmo?
Een tussenbalans van Het "PoP project" van de Stichting Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen (SSHV). Participatie- en ondersteuningservaringen van mensen met NAH
Monique Lindhout, directeur Afasie Vereniging Nederland, projectleider "PoP project"

Waar haalt een mantelzorger "HET "vandaan?
Wat heb je als mantelzorger nodig om je taak langdurig te kunnen vervullen en waar haal je dat? Cora Postema, ervaringsdeskundige en oprichter van de Stichting Partnerzorg