Symposium 'Het venijn zit in de staart III'

Gehouden op 31 maart 2011 in De Reehorst in Ede

Programma:

Dagvoorzitter: Dr. Rudolf Ponds, klinisch neuropsycholoog, Academisch Ziekenhuis Maastricht & Mondriaan Zorggroep

09.00 – 10.00 u
Registratie, ontvangst, koffie/thee

10.00 – 10.15 u
Opening en doelstelling symposium 
Dr. Rudolf Ponds, dagvoorzitter

10.15 – 10.30 u
Zeker van Zorg; nu en in de toekomst
Mr. drs. Inge Vossenaar, Directie Langdurige Zorg ministerie VWS

10.30 – 11.00 u
Mensen met hersenletsel: hoe er mee om te gaan! 
Drs. Jenny Palm, orthopedagoog/GZ-psycholoog
Praktijkhulp bij Hersenletsel, Maarn

11.00 – 11.30 u
Heb ik een probleem dan? 
Ziektebesef en interventies bij hersenletsel
Drs. Arno Prinsen, psycholoog/gedragsdeskundige 
Stichting InteraktContour, Nunspeet

11.30 – 12.00 u
Vinger aan de pols
Noodzaak voor onderzoek in de late "chronische" fase van CVA-cliënten en hun mantelzorgers
Drs. Tineke Krikke, specialist ouderengeneeskunde
Stichting Sint Jacob, Haarlem

12.00 – 13.00 u
Lunch, posterpresentaties, informatiemarkt

13.00 – 14.15 u
Minisymposia (parallelle sessies)

14.15 – 14.45 u
koffie / theepauze

14.45 – 16.00 u
Minisymposia (herhaling)

16.00 – 16.30 u
Paneldiscussie dagvoorzitter en minisymposia voorzitters

16.30 u
Afsluiting, drankje

Minisymposia

A. Communicatiestoornissen na hersenletsel: breder dan afasie alleen

Voorzitter: prof. dr. Roelien Bastiaanse, hoogleraar Neurolinguïstiek, Rijksuniversiteit Groningen

Het spraakmakende Cerebellum
Prof. dr. Peter Mariën, neurolinguïst/neuropsycholoog, 
Afdeling neurologie ZNA Middelheim Ziekenhuis, Antwerpen België & Vrije universiteit Brussel


Communicatieproblemen na rechtshemisferisch letsel: een misverstand zit in een klein hoekje!
Doriene van der Kaaden, logopedist, Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag

B. Een ander mens worden, DAT is de kunst!

Voorzitter: drs. Mia Verschaeve, klinisch linguïst, afasietherapeut,manager Afasiecentrum Rotterdam e.o.

"Patiënt zijn" achter je laten
Drs. Claudia Kirchner, psycholoog, kunstzinnig therapeut, Afasie Centrum Rotterdam e.o.
Henny Jacobsen Jensen, biografiedeskundige, logopedist, Rotterdam

Woorden in beeld & geluid
Deelnemers en teamleden van het Praatatelier Afasiecentrum Rotterdam

C. Zingeving en ondersteuning: Meedoen... hoe dan ook!

Voorzitter: Hans van Dam, docent en consulent hersenletsel, Leusden

Deelnemen, geven en zijn
Drs. Karen Schipper, onderzoeker VU Medisch Centrum, 
gezondheidszorgpsycholoog/gedragsdeskundige, Reinaerde Diagnostisch Centrum, Utrecht

D. Als ik jou een reddingsboei toewerp, kun jij je dan zelf redden?

Eigen regie en stimuli voor zelfredzaamheid
Voorzitter: dr. Caroline van Heugten, neuropsycholoog Universiteit Maastricht

Hoe kun je optimaal blijven functioneren?
Dr. Marcel Post, psycholoog, senior onderzoeker, Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Utrecht

Het CG-Raad programma Eigen regie vanuit cliëntperspectief, theorie en praktijk
Siska de Rijke, beleidsmedewerker langdurige zorg, CG-Raad, Utrecht

E. Wel anders maar niet gek!

Psychiatrische/gedragsproblemen in de chronische fase bij mensen met NAH
Voorzitter: drs. Bert ter Mors psychiater NAH, GGZ Oost Brabant 
Revalidatiecentrum Blixembosch, Eindhoven

Grip op gedrag
De vertaalslag van het neuropsychologisch onderzoek naar het dagelijks leven
Drs. Ellen Janssen, GZ-psycholoog NAH circuit, GGZ Oost-Brabant, Huize Padua, Boekel

Drs. Climmy Pouwels, GZ-psycholoog NAH circuit, LIV circuit GGZ Oost-Brabant, Huize Padua, Boekel

Spreken is zilver, zwijgen is goud!
Praktijkvoorbeelden hoe communicatieproblemen een rol spelen bij gedragsproblemen
Marielle Reijbroek, logopedist NAH circuit, NAH afdeling Huize Padua, Boekel

F. Mantelzorg "Het vangnet" soms tegen wil en dank

Voorzitter: ir. Trudy Schreuder Goedheijt, manager programma Informele Zorg / coördinator Expertisecentrum Mantelzorg,
Movisie kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling, Utrecht

Hersenletsel en de impact op de omgeving: Onderzoek naar kwaliteit van leven van partners van NAH getroffenen
Drs. Ada Veldhoen-Hoftijzer, begeleidster/psycholoog, Professionals in NAH, Lochem

Trajectbegeleiding en professionele ondersteuning  van mantelzorgers en leden van het sociale netwerk
Ellen Witteveen, docent en onderzoeker Hogeschool Utrecht, Faculteit Maatschappij en Recht

G. Cliënt volgsysteem: Zo doe je dat!

Voorzitter: drs. Wilma Ritzen

"Onzichtbare gevolgen van NAH; hoe maak je ze zichtbaar?"
Signaleringslijsten: theorie, doel en systematiek
Dr. Ieke Winkens, senior onderzoeker, Dept. of Psychology & Neuropsychology, Maastricht University

MEE IJsseloevers Deventer: praktijkervaringen met het cliëntvolgsysteem
Petra de Vos en Yvonne de Wilde consulenten MEE IJsseloevers, Deventer
Wim Wissink, medisch maatschappelijkwerker, Deventer Ziekenhuis, Deventer

H. De NAH nazorgpoli: Praktijkervaringen en nieuwe inzichten

Voorzitter: Karin Kanselaar, MANP, verpleegkundig specialist-nurse practitioner/neurovasculaire aandoeningen,
UMC St. Radboud CVA nazorgpoli, Nijmegen

Een nieuwe kijk op "nazorg" van mensen met NAH
Drs. Manon Fens, neuropsycholoog onderzoeker CVA zorgketen, RVE Transmurale Zorg MUMC, Maastricht

En hoe pakt de nieuwe kijk op nazorg "in de praktijk" uit?
Rita Fleur, CVA coördinator thuiszorg, Groenekruis Domicura, Maastricht

I. Kinderen en jongeren met hersenletsel: terug naar huis en naar school

Voorzitter: dr. Eric Hermans, gezondheidswetenschapper, expert medewerker Vilans, Utrecht

Terug naar huis
Drs. José van der Weide, GZ-psycholoog en projectleider NAH Pluryn, Groesbeek

Terug naar school
Drs. René Steinmann, GZ-psycholoog, St. Maartenskliniek / St. Maartenschool, Nijmegen