Samen beslissen met de patiënt levert betere zorg! Heel logisch toch?!

Samen beslissen is hot: in ieder beleidsdocument over de zorg en op social media zie je ‘samen beslissen’ geagendeerd. ‘Samen beslissen’ houdt in dat de zorgverlener samen met de patiënt en of naaste nagaat welke rol en steun de patiënt kan/wil krijgen in het proces van samen beslissen over de zorg of behandeling. Op basis van de voorkeuren en wensen van de patiënt wordt in samenspraak met de zorgverlener bekeken welke opties van zorg – met bijbehorende voor- en nadelen – het best passend is. Samen beslissen met de patiënt levert dus betere zorg op! “Samen beslissen lijkt zo logisch om te doen! Maar het is zo logisch dat het ook weer lastig is” aldus een zorgverlener. De vraag is hoe je dit proces van samen beslissen goed vorm kan geven met patiënten met bijvoorbeeld visuele of spraakbeperkingen? En bij patiënten die multidisciplinaire/transmurale zorg nodig hebben? Welke uitdagingen liggen er in de revalidatiezorg om ‘samen beslissen met patiënten logisch te maken? In de lezing zal hier nader op ingegaan worden.

Dr. ir. Helene Voogdt

Dr. ir. Helene Voogdt is directeur van het Kennisnetwerk CVA Nederland. Het Kennisnetwerk CVA Nederland is een landelijk netwerk die regionale netwerken van zorgaanbieders ondersteunt bij het verbeteren van de zorg aan patiënten met een CVA (NAH) en hun naasten. Helene Voogdt is tevens docent, freelance adviseur en projectleider van het project Samen beslissen in de CVA Revalidatie.