Wat heb je nodig en wie gaat je dat geven?

zorgbehoeften, ervaringsdeskundigen en casemanager 

Een hersenletsel is heel ingrijpend met vaak blijvende consequenties voor patiënt en familie. Zorgverleners proberen goed aan te sluiten bij de vragen van de patiënt en rekening te houden met de mens achter het hersenletsel. Een recente inventarisatie van zorgbehoeften liet zien dat mensen met hersenletsel en hun naaste in de chronisch fase op zoek zijn naar het hervinden van balans in hun leven rondom 3 centrale thema’s: aanpassing aan een veranderd leven, begrip uit de omgeving en gepaste hulp op het juiste tijdstip. Tijdens dit proces is een belangrijke rol weggelegd voor ervaringsdeskundigen.

Ook in de revalidatie is er steeds meer draagvlak om ervaringsdeskundigen in te zetten. Dat kan op verschillende manieren. Hersenletsel.nl heeft klankbordgroepen in de regio’s, er is NAH TV en er zijn NAH cafés. Een ervaringsdeskundige in de zorg inzetten is meer dan het aandragen van ervaringskennis of het hebben van eigen ervaring. Kan een ervaringsdeskundige (partner en of hersenletsel getroffene) helpen om de patiënt minder patiënt te laten zijn en weg te vinden in ons zorglandschap? 

Prof. dr. Anne Visser-Meily

Anne Visser-Meily is revalidatiearts en hoogleraar in UMC Utrecht. Het CVA onderzoek binnen het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht  richt zich op de dagelijks revalidatiepraktijk zoals het beter begrijpen van cognitieve klachten van mensen met hersenletsel.  We onderzoeken de rol van psychologische en gezinskenmerken op het weer mee kunnen doen aan onze maatschappij.

Prof. dr. Caroline van Heugten

Caroline van Heugten is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit Maastricht. Caroline is een van de initiatiefnemers van het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg waar zorginnovatie, onderzoek, scholing en maatschappelijke activiteiten worden uitgevoerd met als doel de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel en hun naasten te bevorderen.