E-therapie is onmisbaar om 24/7 in eigen tempo en thuis te revalideren

De huidige wijze van revalideren gaat de komende jaren sterk veranderen. Zo zal revalidatie steeds vaker dichtbij of in huis gegeven gaan worden. Netwerkvorming van revalidatiezorg rond de patiënt gaat een grote rol spelen: gespecialiseerde paramedici, multidisciplinaire revalidatiepraktijken in de buurt, poliklinische behandelingen in ziekenhuizen en revalidatiespreekuren bij de huisarts.  Er blijven enkele revalidatiecentra beschikbaar als kenniscentra voor het netwerk en voor klinische behandeling van specifieke, complexe doelgroepen.

De toekomstige patiënt kan, ondersteund door een behandelcoach, zijn eigen revalidatie vormgeven. Zowel in de behandeldoelstellingen als in trajectkeuze. Onderlinge communicatie en helderheid in het revalidatie-aanbod is cruciaal binnen een dergelijk netwerk.

Bovenstaande ontwikkelingen vragen om nieuwe technieken als robotica en e-therapie. Bij robotica kun je denken aan oefenrobots in huis of in de revalidatiepraktijk. e-Therapie middels internet ondersteunt de communicatie en de 24/7 beschikbaarheid van revalidatie. De huidige revalidatie maakt langzaam vorderingen op gebied van e-therapie.

In deze presentatie zullen voorbeelden van e-therapie besproken worden en met het publiek kritisch beoordeeld worden op hun bijdrage aan het revalideren. 

Prof. dr. Coen van Bennekom

Coen van Bennekom is werkzaam als revalidatiearts op de afdeling hersenletsel en manager onderzoek/innovatie in Heliomare. Hij houdt zich intensief bezig met terugkeer naar werk voor mensen met hersenletsel. Sinds 2013 is hij aangesteld als bijzonder hoogleraar revalidatie en arbeid aan het AMC. Daarnaast is hij actief op gebied van uitkomstmetingen en eHealth.