“Context matters”: waar?/!

De vraag en de constatering “Waar?”/”Waar!” doen er toe, zeker wat betreft revalidatie. Een “matter’ dat meer, nee veel meer aandacht vergt van onderzoek, onderwijs, beleid en zorg. Het “matters” onder andere waar gerevalideerd wordt en "thûs" – ruim op te vatten - is hier “the place to be”. Of dat ‘waar!’ is, is onderwerp van dialoog en debat.   

Prof. dr. Nico van Meeteren

Prof. dr. Nico van Meeteren is Executive Director van het Bureau van de Topsector Life Sciences and Health en Secretaris Generaal van de Topsector. Als hoogleraar Fysiotherapie, Fysiek Functioneren met Chronische Aandoeningen” van de Universiteit Maastricht is Van Meeteren vooral bekend van het innoveren en valideren van de perioperatieve zorg van de toekomst. Voorheen werkte Van Meeteren voor onder andere TNO, UMC Utrecht en het Utrechtse Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen en Verpleeghuis Driemaasstede in Schiedam.