Het Venijn zit in de staart VII: 'Samen zorgen voor betere zorg'

Dit jaar gaan we het hebben over 'Samen zorgen voor betere zorg' bij het jaarlijkse Symposium “Het Venijn zit in de staart” voor professionals in de zorg. En we doen het helemaal interactief!

In 2018 is het thema van het symposium ‘Samen zorgen voor betere zorg’. Het symposium zal plaatsvinden op dinsdag 20 maart 2018 in De Reehorst in Ede.

De huidige wijze van revalideren zal de komende jaren sterk gaan veranderen. Volgens prof. dr. Nico van Meeteren kan klinische revalidatie worden beperkt tot maximaal 9 dagen en is ‘thuis’ ‘the place to be’ als het om revalidatie gaat. Is dat waar? En kan dat ook? Prof. dr. Coen van Bennekom denkt dat dat mogelijk is met behulp van E-therapie. Hij presenteert voorbeelden uit de praktijk, die door het publiek kritisch beoordeeld zullen worden op hun bijdragen aan de revalidatie. Volgens Dr. Ir. Helene Voogdt is ‘Samen Beslissen’ cruciaal: denk mee over hoe de tools die daarvoor worden ontwikkeld eruit moeten zien, zodat ze zowel professionals als getroffenen en hun naasten optimaal kunnen ondersteunen. Prof. Anne Visser en prof. Caroline van Heugten zien in toenemende mate behoefte bij zowel professionals als patiënten aan ondersteuning door ervaringsdeskundigen. Kan een ervaringsdeskundige helpen om de patiënt minder patiënt te laten zijn? En onder welke voorwaarden dan? Beide hoogleraren gaan hierover met elkaar en met de zaal in gesprek. Prof. Gerard Ribbers sluit de dag af met uitdagingen in de zorg voor de patiënt met NAH. Samen met de deelnemers blikt hij vooruit naar mogelijke oplossingen in de toekomst.

We hopen dat heel veel professionals uit de zorg zich zullen aanmelden voor dit bijzondere symposium; niet alleen hebben we ze weer heel wat te vertellen, maar we vragen deze keer ook veel van hen. Dankzij moderne technieken wordt het een hele interactieve dag, waarop de deelnemers op elk moment via hun smartphone of tablet kunnen reageren op de sprekers. Omdat alle reacties direct zichtbaar zullen zijn op een groot scherm, kan de spreker daar meteen op reageren. Het gebruik van de Buzzmaster app biedt de mogelijkheid om te netwerken – wie is het met uw stelling eens, of wie juist niet? Wie is er net als u revalidatiearts, fysiotherapeut of logopedist? Wie is werkzaam in dezelfde regio of setting? U ziet het allemaal op uw eigen beeldscherm en hebt voor u het weet een interessante afspraak gemaakt voor de lunch of de theepauze.

Wij nodigen u hierbij van harte uit tot het bijwonen van het symposium ‘Het Venijn zit in de staart VII’.

Monique Lindhout, voorzitter Organiserend Comité.

Dinsdag 20 maart 2018
Symposium Venijn VII
Congrescentrum Reehorst te Ede
Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom symposium Het Venijn? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief!