Informatiemarkt

Op het symposium is ook een informatiemarkt. Tijdens de ontvangst en in de pauze kunnen de deelnemers de diverse informatiestands bezoeken.

Heeft uw organisatie interesse om op de informatiemarkt te staan of bent u op zoek naar andere sponsormogelijkheden? Neem contact met ons op telefoon (026 3 512 512) of email.

Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt u en 5.000 andere leden met het zo veel mogelijk terug krijgen van de regie op uw leven na het oplopen van hersenletsel.

PARTNER Van Hemert Produkties

Van Hemert Produkties heeft veel ervaring met het samenstellen van voorlichtingsfilms en educatieve films op het terrein van niet aangeboren hersenletsel en (ouderen)zorg.

PARTNER Zozijn Op pad

Zozijn Op Pad: complete dienstverlening voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
Op Pad is onderdeel van Zozijn en bestaat sinds 1996. Zozijn was de eerste organisatie in Nederland die zich volledig richtte op de ondersteuning van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Nog altijd beschikken we over een ongeëvenaarde schat aan expertise en ervaring op dit gebied. Daarmee helpen we kinderen, jongere, volwassenen én ouderen met niet aangeboren hersenletsel.

Boogh

Boogh is de specialist op het gebied van begeleiden, behandelen, trainen en re-integreren van mensen met NAH, lichamelijke beperking of chronische ziekte in Midden-Nederland.

Sig

Sig bevordert de levenskwaliteit van personen met een beperking en hun omgeving via inclusie en integratie. Sig heeft een werking voor professionele hulpverleners en voor breed publiek.

AXON leertrajecten

AXON leertrajecten is een gespecialiseerd opleidingsinstituut op het gebied van hersenletsel. AXON biedt opleidingen waarin de achtergronden van hersenletsel en de aanpak in de praktijk centraal staan. Het cursusaanbod is afgestemd op verschillende beroepsgroepen in sectoren van zorg, revalidatie, onderwijs, wonen, dagbesteding en arbeidsintegratie. 

TouchSpeak

Met TouchSpeak worden mobiele apparaten zoals PDA’s en telefoons met Windows Mobile of Android ingezet als hulpmiddel voor ondersteunde communicatie.
TouchSpeak kan een enkelvoudig hulpmiddel zijn: door het aanraken van een plaatje kun je een bericht laten horen. Het kan ook ingericht worden als een complex communicatie-hulpmiddel met de mogelijkheid om te schrijven, te tekenen, te fotograferen en te SMS-en. Dit kan door modules te activeren in het ontwerpprogramma TouchSpeak Designer. Een begeleider, zoals een logopedist of iemand uit de persoonlijke kring, kan al deze modules persoonlijk inrichten en aanpassen.

De Hersenstichting

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren.

Hersenletsel on Tour

Wij fietsen voor Fietsen!

Op deze sportieve manier willen wij graag sponsoren werven voor aangepaste duo- en revalidatie fietsen. In beweging komen en blijven is voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel van groot belang! Nieuwe leden en donateurs voor Hersenletsel.nl zijn natuurlijk van harte welkom!

 

 

Siza

In het dagelijks leven komt u allerlei belemmeringen tegen die het moeilijk of zelfs onmogelijk maken om daadwerkelijk mee te doen aan het gewone leven van alledag. Soms kunt u die hobbels zelf nemen; soms niet en dan gaat u op zoek naar ondersteuning. Waar mensen door een handicap belemmeringen ondervinden, biedt Siza ondersteuning; met deskundigheid en ervaring. En als het gewone van alledag voor u niet aan de orde kan zijn, zoekt Siza samen met u naar andere vormen van verbinding met de maatschappij.

Posterpresentaties

Voor de presentatie van een onderzoek, studie, project of een ‘best practice’ kunnen deelnemers of instellingen gebruik maken van de mogelijkheid een poster te presenteren op de informatiemarkt.

Tijdens de lunchpauze (12:15 – 13:30 uur) krijgen de presentatoren van de posters de gelegenheid de posters aan de deelnemers toe te lichten. Posterbord afmetingen zijn 1.00 x 1.80 meter (b x h).

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

De aanmelding voor posterpresentaties sluit op 1 maart 2018