Accreditatie Venijn VII 2018

Bij verschillende beroepsorganisaties is een verzoek voor accreditatie ingediend. 

Bij de onderstaande beroepsverenigingen is een verzoek tot accreditatie ingediend. Zodra er meer bekend is over de toekenning en het eventuele aantal punten, dan zal dat hier worden gepubliceerd. 

Bij voldoende animo kan er ook voor beroepsgroepen die nu nog niet zijn benaderd accreditatie worden aangevraagd. Mocht u een groepsaanmelding willen doen (15 personen of meer van dezelfde beroepsgroep) dan kunt u hier contact opnemen en gaan wij de accreditatie voor u aanvragen.

StADAP --> Toegekend

Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici heeft Venijn geaccrediteerd voor 5 punten

- Ergotherapie (NVE)

- Logopedie (NVLF)

V&V --> Toegekend

Vereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Als uw specialisme hier niet bij staat kunt u de 5 punten onder het algemene deel opvoeren.

Categorie:

Geaccrediteerde punten:

Scholing Neuro

5

Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek   

5

Scholing Praktijkverpleegkunde

5

Scholing Revalidatie

5

Scholing Wijkverpleegkunde

5